Študijné a učebné odbory

Študijné a učebné odbory

2-ročné externé štúdium

http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/ponuka-es_2020-21_0.pdf