Výberové konanie

Výberové konania na funkciu zástupcu riaditeľa – vyhlásenie

http://webmail.souplevoca.sk/sites/default/files/vyberove-konanie--zrs.pdf