Aktualizačné vzdelávanie 2023/2024

SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9 Levoča je v školskom roku 2023/2024 poskytovateľom aktualizačného vzdelávania v programe: Rozvoj mentorských kompetencií – realizácia mentoringu a efektívna komunikácia

http://webmail.souplevoca.sk/sites/default/files/Hodnotenie-vzdelávania_Rozvoj-mentorských-kompetencií_1.pdf