Aktualizačné vzdelávanie 2022/2023


Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča je v školskom roku 2022/2023 poskytovateľom aktualizačného vzdelávania:


1. Oblasť digitalizácia:

Tvorenie didaktických hier pomocou šablón PowerPointu
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Tvorenie-didakt.-hier_hodno...
Kvízy a ich využitie vo výchovno-vzdelávacom procese
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Kvizy_hodnotenie_22.12.2022...


2. Oblasť kurikulum:

Kurikulum – premena tradičnej školy
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Kurikulum_hodnotenie-AV_18....


3. Oblasť inklúzia:

Inkluzívne vzdelávanie v praxi
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Inkluzivne-vzdelavanie_hodn...
Moderné trendy v hodnotení a skúšaní
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Moderné-trendy-v-hodnotení_hodnotenie_7.12.2022.pdf