POZVÁNKA PRE RODIČOV

Pozývame rodičov na voľby členov Rady školy pri SOŠ služieb Majstra Pavla v Levoči v kategórii zástupcovia rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 8.11.2022 (utorok) o 15:00 hod. v školskej jedálni.
Viac v prílohe

http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/pozvanka_0.pdf