Aktualizačné vzdelávanie 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča bola poskytovateľom aktualizačného vzdelávania v programoch:
1. Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky.
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/hodnotenie-av_metody-a-nast...
2. Kritické myslenie.
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/hodnotenie-av_kriticke-mysl...
3. Projektové vyučovanie.
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/hodnotenie-av_projektove-vy...
4. Stratégie riešenia problémového správania.
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/hodnotenie-av_strategie-rie...
5. Čo by mal učiteľ vedieť zo zákona o PZ/OZ.
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/hodnotenie-av_co-by-mal-uci...