Harmonogram nástupu žiakov do školy

Prosíme rodičov a žiakov, aby si naštudovali "Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia"


https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ - Manuál pre stredné školy, príloha 4.

Pred nástupom do priestorov školy priniesť:
https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/ - Príloha 1a - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Zakonný zástupca plnolety žiak.docx
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.docx

http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/vyhlasenie žiaka o bezinfekcnosti.docx