Maturanti

Pre maturantov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole bol vydaný časopis Kam po strednej.
Listovacia podoba časopisu, kde nájdu aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj
termíny prijímacích pohovorov :

"http://>http://anyflip.com/wotj/ugkv/"