DEŇ PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Zapojte sa s nami:
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/podujatia-psk/den-psk/2018/

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/

http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/den-psk-2018-banner-680x120...

Príďte aj k nám dňa 23.10.2018 od 9,00 - 16,00 h
Program:
PROGRAM

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

PREZENTÁCIA

PREHLIADKA PRIESTOROV ŠKOLY

PREDSTAVENIE ODBOROV

ZDRAVÉ MAŠKRTY

WORKSHOP – VYSKÚŠAJ SI
REMESLO

BESEDA S POSLANCOM VÚC

KVÍZ: POZNÁŠ SVOJ KRAJ?

Teším sa na Vás