OZNAM

Riaditeľstvo SOŠ Majstra Pavla v Levoči oznamuje žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 9:00 hod. v školskej jedálni (žiaci prvých ročníkov učebných odborov) a v triedach podľa rozpisu na vrátnici.