Ochrana osobných údajov

Informácií o ochrane osobných údajov prevádzkovateľa Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla v Levoči nájdete na stránke: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00159514 .

GDPR (General Data Protection Regulation, skrátene teda GDPR) je európske nariadenie upravujúce problematiku ochrany osobných údajov, ktoré od 25.5.2018 začína platiť vo všetkých členských štátoch Európskej únie, teda aj na Slovensku. Okrem toho na Slovensku v ten istý deň začína platiť tiež nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý však z veľkej časti len kopíruje GDPR. Obe regulácie tak z pohľadu bežného slovenského podnikateľa upravujú tie isté povinnosti, ktoré nemusia byť splnené osobitne podľa GDPR a osobitne podľa zákona.

Viac o nariadení GDPR sa dočítate v článku: GDPR – Nové pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov.