Ochrana osobných údajov

Informácií o ochrane osobných údajov prevádzkovateľa Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla v Levoči nájdete na stránke: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00159514 .