Informácie o štúdiu

Podrobnejšie informácie sa dozviete na našej druhej stránke sosmplevoca.edupage.org.