Harmonogram maturitných skúšok – mimoriadny termín 18.9.2013