Oznamy

Oznamuje rodičom žiakov, žiakom 9. ročníka základných škôl a verejnosti, že v školskom roku 2018/2019 otvára:

 • 4-ročný učebný odbor: 2977 H cukrár kuchár - NOVÝ ODBOR
 • 3-ročné učebné odbory:
  • 2964 H cukrár
  • 2487 H autoopravár mechanik

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list (v 4-ročnom odbore 2 výučné listy).

Žiaci štvorročného a trojročných učebných odborov môžu získať prospechové štipendium:

 • 30,- eur pri dosiahnutí študijného priemeru do 2,20
 • 15,- eur pri dosiahnutí študijného priemeru do 3,00.
  2-ročné učebné odbory:
 • 3178 F výroba konfekcie
 • 3161 F praktická žena
 • 2498 F technické služby v autoservise

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške.
Pre absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame dvojročné študijné nadstavbové odbory:

 • d3757 L opravná prevádzka
 • 2414 L 01 strojárstvo
 • 2982 L 02 potravinárska výroba
 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách

Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.
Prihlášky do nadstavbových odborov sa podávajú do 31. mája 2018.

Informácie o možnosti štúdia, prehliadku priestorov školy je možné dohodnúť na
tel. čísle 053/4513291-3, 0904 656956, príp. mailom: riaditel@souplevoca.sk .

___________________________________________________

Opravné komisionálne skúšky sa uskutočnia 30. augusta 2017 od 8:00 hod v hlavnej budove školy.

3.3.2017 Vás pozývame na deň otvorených dverí, môžete si pozrieť leták.

Staré oznamy:

8.12.2016 Vás pozývame na Deň otvorených dverí (pdf)

  Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční 5.9.2016 v hlavnej budove školy o 9:00 hod.

  Opravné komisonálne súšky sa uskutočnia dňa 25. augusta 2016 od 8:00 hod v hlavnej budove školy.

 • 29.6.2015, pondelok, o 8:00 sa uskutoční v športovej hale volejbalový turnaj medzi triednymi kolektívmi a učiteľmi. Názvy tímov nahlásiť p. uč. Skladanovi.
 • 30.6.2015, utorok, bude slávnostné ukončenie školského roka, vydajú sa vysvedčenia.
 • 25.8.2015, utorok, od 8,00 hod. sa uskutočnia komisionálne skúšky.
 • 2.9.2015, streda, o 8,30 hod. v mestskom kine Úsmev v Levoči sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016.
 • 9.9.2015, streda, od 7,30 hod. v budove školy sa uskutoční mimoriadny termín maturitnej skúšky. Rozpis bude zverejnený od 3. 9. 2015.
 • Rodičovské združenie bude vo štrtok 11.12.2014.
 • Školský rok 2014/2015 sa začína 2. septembra 2014 o 8.30 v kine ÚSMEV.
 • inzerát školy na rok 2013/2014
 • Pre žiakov sú v školskom roku 2014/2015 k dispozícii tieto krúžky.
 • Termín náhradnej a opravnej maturitnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období je 18.9.2013 o 7:30 hod. Tu si môžete pozrieť časy skúšok pre jednotlivých žiakov.
 • Nové študijné odbory 2682 K mechanik počítačových sietí a 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka otvárame v školskom roku 2013/2014.