Prihláška na nadstavbové štúdium

  1. Vytlačte prihlášku PrihlaskaNaNadsavboveStudium.pdf a vyplnte ju. Alebo ju vypíšte na počítači a potom vytlačte PrihlaskaNaNadsavboveStudium.doc.
  2. Vyplňte ju.
  3. Prihláška musí byť potvrdená lekárom, že ste schopní štúdia.
  4. Priložte kópiu výučného listu.
  5. Doručte prihlášku, osobne alebo poštou, do školy do konca mája.

O možnostiach štúdia sa môžete informovať telefonicky na čísle 053 451 3291-3, osobne v škole, alebo na stránke: http://www.souplevoca.sk/?q=node/72 , pre nový nadstavbový odbor 6403 4 Podnikanie v remeslách a službách: http://www.souplevoca.sk/?q=node/143 .