Členovia rady školy

  Úsek pedagogických zamestnancov:
 1. Mgr. Zuzana Kollárová - predseda, kollar.zuzana@azet.sk
 2. Ing. Erika Sopková - podpredseda
 3. Úsek nepedagogických zamestnancov

 4. Mgr. Pavol Labuda
 5. Úsek delegovaných zástupcov zriaďovateľa

 6. Mgr. Miloslav Repaský
 7. PedDr. Ján Ferko
 8. Maroš Valent
 9. PaedDr. Milan Majerský
 10. Úsek rodičov žiakov:

 11. Jarmila Nemčíková
 12. Jozef Školník
 13. Martina Skasková
 14. Úsek žiakov:

 15. Miroslava Skasková