Členovia rady školy

  Kategória pedagogických zamestnancov:
 1. Mgr. Zuzana Kollárová - predseda, kollarova@souplevoca.sk
 2. Ing. Erika Sopková - podpredseda
 3. Kategória nepedagogických zamestnancov:

 4. Mgr. Pavol Labuda
 5. Kategória delegovaných zástupcov zriaďovateľa:

 6. Mgr. Miloslav Repaský
 7. PhDr. Vladimír Ledecký
 8. Maroš Valent
 9. RNDr. Gabriela Gerčáková
 10. Kategória rodičov žiakov:

 11. Jana Jeseňáková
 12. Jozef Školník
 13. Martina Skasková
 14. Kategória žiakov:

 15. Miroslava Skasková