Zamestnanci

Vedenie školy

 1. Ing. Alena Hrešková - riaditeľka školy, odborné strojárske predmety, riaditel@souplevoca.sk
 2. RNDr. Viera Labudová - zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie, zastupca@souplevoca.sk
 3. Ing. Monika Fľaková - zástupkyňa riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť, ekonom@souplevoca.sk
 4. Ing. Erika Sopková, hlavná majsterka odbornej výchovy, hmov@souplevoca.sk

Učitelia

 1. Ing. Jozef Babík - automobily, stroje a zariadenia, technické merania, poľovníctvo, babik@souplevoca.sk
 2. Ing. Anna Korbová - automobily, stroje a zariadenia, technické merania, korbova@souplevoca.sk
 3. Ing. Tomáš Dubiňák - mikrobiológia, biochémia, technológia, hygiena potravín, dubinak@souplevoca.sk
 4. Mgr. Dominika Feješová - slovenský jazyk a literatúra, fejesova@souplevoca.sk
 5. Mgr. Ladislav Hostinský - náboženská výchova, hostinsky@souplevoca.sk
 6. Mgr. Zuzana Kollárová - anglický jazyk, kollarova@souplevoca.sk
 7. RNDr. Viera Labudová - matematika, fyzika, zastupca@souplevoca.sk
 8. Ing. Katarína Duchová - ekonomika, účtovníctvo, ekonomika a podnikanie, duchova@souplevoca.sk
 9. Ing. Štefánia Šupolová - ekonomika, účtovníctvo, ekonomika a podnikanie, supolova@souplevoca.sk
 10. Mgr. Zuzana Krátka - ekonomika, účtovníctvo, ekonomika a podnikanie, kratka@souplevoca.sk
 11. Ing. Tatiana Leskovská - ekonomika, účtovníctvo, ekonomika a podnikanie, leskovska@souplevoca.sk
 12. Ing. Marta Oravcová - chémia, analytická chémia, biochémia, výchovný poradca, oravcova@souplevoca.sk
 13. Mgr. Stanislav Šefčík - telesná a športová výchova, sefcik@souplevoca.sk
 14. Ing. Milan Tatarka - základy strojárstva, diagnostika a opravy automobilov, motorové vozidlá, inštruktor autoškoly, skúšobný komisár poľnohospodárskych strojov, tatarka@souplevoca.sk
 15. PaedDr. Júlia Muriová - nemecký jazyk

Odborný výcvik

 1. Ing. Erika Sopková - hlavná majsterka OVY, cukrár, sopkova@souplevoca.sk
 2. Bc. Peter Bernáth - majster OV, technické služby v autoservise, bernath@souplevoca.sk
 3. Bc. Zdenka Kiseľová - majsterka OVY, výroba konfekcie, kiselova@souplevoca.sk
 4. Viktória Kandrová - majsterka OVY, výroba konfekcie, kandrova@souplevoca.sk
 5. Mgr. Lucia Bartková - majsterka OVY, cukrár, bartkova@souplevoca.sk
 6. Mgr. Anna Soľanová - majsterka OVY, cukrár, solanova@souplevoca.sk
 7. Lukáš Prevendár - majster OVY, autoopravár-mechanik, prevendár@souplevoca.sk
 8. Bc. Marián Slivka - majster OVY, autoopravár-mechanik,

Technicko-hospodársky úsek

 1. Ing. Monika Fľaková - ekonómka a hospodárka, ekonom@souplevoca.sk
 2. Monika Bérešová - sekretárka, pokladníčka, sekretarka@souplevoca.sk
 3. Monika Rišová - samostatná účtovníčka, mzdová účtovníčka, uctovnik@souplevoca.sk
 4. Agnesa Papcunová - pomocná kuchárka
 5. Jozef Galík - údržbár
 6. Peter Jarab - doprava, informátor
 7. Mgr. Pavol Labuda - správca športovej haly
 8. Mária Kašperová - upratovačka
 9. Jana Kovalíková - upratovačka
 10. Mária Kuchčáková - upratovačka