Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie CENOVEJ ponuky – PRIESKUM TRHU

Verejný obstarávateľ SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9 054 27 Levoča, Vás v rámci prieskumu trhu uskutočňovaného pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyzýva na predloženie cenovej ponuky k zákazke:

Systém duálneho vzdelávania


INFORMÁCIE KU KORONAVÍRUSU https://www.po-kraj.sk/koronavirus/

Syndikovať obsah