PROJEKTY ŠKOLY


Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

NP POP: https://mpc-edu.sk/sk/project/pop

NP POP II : https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2

MPC: https://mpc-edu.sk

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

1. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.
Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 2021/2022

Prosíme všetkých žiakov a rodičov, aby sa pri vstupe do školy preukázali týmto vyhlásením.

http://souplevoca.sk/sites/default/files/BEZPRIZNAKOVOST-potvrdenie-2021...

Systém duálneho vzdelávania


INFORMÁCIE KU KORONAVÍRUSU https://www.po-kraj.sk/koronavirus/

Aktualizačné vzdelávanie

V školskom roku 2021/2022 Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča bola poskytovateľom aktualizačného vzdelávania v programoch:
1. Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky.
2. Kritické myslenie.
3. Projektové vyučovanie.
4. Stratégie riešenia problémového správania.
5. Čo by mal učiteľ vedieť zo zákona o PZ/OZ.

Syndikovať obsah