OZNAMY pre žiakov SOŠ služieb Majstra Pavla

Dňa 4. 9. 2018 začína vyučovacia hodina o 7:25 (nezabudnite si so sebou priniesť zošity a perá) ☺

Riaditeľstvo SOŠ Majstra Pavla v Levoči oznamuje žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 9:00 hod. v školskej jedálni (žiaci prvých ročníkov učebných odborov) a v triedach podľa rozpisu na vrátnici.

Teší sa na Vás kolektív našej školy. ☺

Kritériá na prijímacie skúšky pre školský rok 2018 / 2019

Zverejňujeme kritériá na prijímacie skúšky na školský rok 2018/2019: Kriteria1819.pdf.

DEŇ PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Zapojte sa s nami:
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/podujatia-psk/den-psk/2018/

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/

http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/den-psk-2018-banner-680x120...

Príďte aj k nám dňa 23.10.2018 od 9,00 - 16,00 h
Program:
PROGRAM

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

PREZENTÁCIA

PREHLIADKA PRIESTOROV ŠKOLY

PREDSTAVENIE ODBOROV

ZDRAVÉ MAŠKRTY

WORKSHOP – VYSKÚŠAJ SI
REMESLO

BESEDA S POSLANCOM VÚC

KVÍZ: POZNÁŠ SVOJ KRAJ?

Teším sa na Vás

Študijné odbory na školský rok 2018 / 2019

Syndikovať obsah