Systém duálneho vzdelávania

Odbory pre rok 2020 / 2021

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB MAJSTRA PAVLA,


KUKUČÍNOVA 9, LEVOČAhttp://>http://www.souplevoca.sk"http://>http://www.souplevoca.sk/" http://www.sosmplevoca.edupage.org"http://www.sosmplevoca.edupage.org/"

oznamuje rodičom žiakov a žiakom 9. ročníka základných škôl, že v školskom roku 2020/2021 otvára:

Syndikovať obsah