Výberové konanie

Riaditeľka Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča prijme do pracovného pomeru
• majstra odbornej výchovy v odbore autoopravár, príp. mechanik opravár
Požadovaná kvalifikácia
• úplné stredné odborné vzdelanie (maturita, výučný list) a doplnkové pedagogické štúdium, alebo
• vysokoškolské vzdelanie I. stupňa umožňujúce vyučovanie v danom odbore.
Požadované doklady
• prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní,

Syndikovať obsah