Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB MAJSTRA PAVLA, KUKUČÍNOVA 9, LEVOČA


LINK: Kritéria pre prijatie na školský rok 2020/2021
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/673018_Kriteria_PS_-2020-21...
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/SO%C5%A0S%20MP%20Nadstavba.pdf

http://www.souplevoca.sk/
https://sosmplevoca.edupage.org/
Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka
pre školský rok 2020/2021

Maturanti -

Pre maturantov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole bol vydaný časopis Kam po strednej.
Listovacia podoba časopisu, kde nájdu aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj
termíny prijímacích pohovorov :

"http://>http://anyflip.com/wotj/ugkv/"

Systém duálneho vzdelávania


INFORMÁCIE KU KORONAVÍRUSU https://www.po-kraj.sk/koronavirus/

Syndikovať obsah