Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB MAJSTRA PAVLA, KUKUČÍNOVA 9, LEVOČA


Počet voľných miest v učebných a študijných odboroch po 1. kole prijímacieho konania


http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Volne-miesta.xlsx

Externé štúdium


http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/ponuka-es_2020-21.pdf

LINK: Kritéria pre prijatie na školský rok 2020/2021
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/673018_Kriteria_PS_-2020-21...

Maturanti -

Pre maturantov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole bol vydaný časopis Kam po strednej.
Listovacia podoba časopisu, kde nájdu aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj
termíny prijímacích pohovorov :

"http://>http://anyflip.com/wotj/ugkv/"

Systém duálneho vzdelávania


INFORMÁCIE KU KORONAVÍRUSU https://www.po-kraj.sk/koronavirus/

Syndikovať obsah