Harmonogram nástupu žiakov do školy

Prosíme rodičov a žiakov, aby si naštudovali "Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia"


https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ - Manuál pre stredné školy, príloha 4.

Pred nástupom do priestorov školy priniesť:
https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/ - Príloha 1a - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Zakonný zástupca plnolety žiak.docx
http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.docx

Opätovná výzva na predloženie CENOVEJ ponuky

Výzva na predloženie CENOVEJ ponuky

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – PRIESKUM TRHU
Verejný obstarávateľ SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9 054 27 Levoča, Vás v rámci prieskumu trhu uskutočňovaného pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyzýva na predloženie cenovej ponuky k zákazke:

Systém duálneho vzdelávania


INFORMÁCIE KU KORONAVÍRUSU https://www.po-kraj.sk/koronavirus/

Syndikovať obsah